AI workshop

Som alternativ til inspirationsforedraget er AI workshoppen et godt sted at starte. Hvor AI foredraget kan gememføres på en time og har et ubegrænset antal deltagere, tager AI workshoppen 3-4 timer og fungerer bedst med 5-20 deltagere. Formålet er at skabe en forståelse fordele og ulemer ved AI, og ud fra det, skabe et positivt indblik i mulighederne. Derudover får deltagerne konkrete erfaringer ved hjælp af tilrettelagte opgaver. 

Når workshoppen er slut har deltagerne fået:

 
et grundlæggende kendskab til AI
prøvet kræfter med AI ved hands-on øvelser
konkrete forslag til at komme godt videre

Kontakt os på hello@instituteof.afor yderligere information.